Regler

 •  1 AnsvarDu står selv ansvarlig for medbrakt utstyr til HaugaLan. HaugaLan eller crewet står ikke     ansvarlige for skader som oppstår på ditt utstyr.

 

2 Tilgang til huset

 • Vi har kun tilgang til 1. Etasje og kjelleren i bygget. Opphold andre steder er ikke tillat. 
  • 3 Soving

  Soving skal kun skje på et område og det er sovesalen i kjelleren. Vi har bestemt oss for å skille    sovesalen så gutter og jenter får egne områder å sove på.

  I sovesalen skal det være rolig. Bråking eller plaging av de som sover fører til bortvisning.
  Dette gjelder for begge sovesalene.

   

  • 4 Oppførsel
  • Haugalan er et rusfritt arrangement
  • Rusede og berusede personer vil bli nektet adgang.
  • Voldelig oppførsel fører til bortvisning.
  • hærverk og tukling med andres utstyr er uakseptabelt. Du står selv ansvarlig for skader du påfører andres utstyr og må erstatte dette selv.

   

  • 5 Lyd og lydnivå

  Vi i crewet står for musikk under arrangementet og hvis det er noe musikk du ønsker å høre så kan du ta kontaktet med crewet.

   

  • 6 Utstyr
  • Det er ikke lov å koble til hvitevarer til vårt strøm-nett. Det vil si: vannkoker, stekeplater, kjøleskap og lignende.
  • Billetten inkluderer en port i nettverks-switchen (Internett/LAN), og en kontakt i strømnettet vårt.
   Husk derfor å ta med deg egen strømpadde.

   

  • 7 Generelt
  • Vi forbeholder oss retten til å nekte adgang eller bortvise personer for hele eller deler av arrangementet.
  • Hvis vi ser det nødvendig vil vi kontakte foresatte.
  • Ved alvorlige forhold vil vi vurdere politianmeldelse.
  • Problemer med strøm eller nettverk, hendelser utenfor vår kontroll, bortvisning eller lignende gir ikke rett til refundering av billetten.
  • Kommersiell virksomhet, salg o.l. krever tillatelse fra arrangør.
  • Disse reglene er gjeldende for HaugaLan arrangementet, og kan forandres fortløpende.
  • I tillegg til disse reglene gjelder alle beskjeder du får fra crew.

   

  Viktig informasjon: Ytterdøra låst mellom 00:00 (midnatt) og 06:00
  Ytterdøra vil bli holdt låst mellom midnatt og 06:00. Dette er for å hindre at uønskede personer kommer inn i lokalet. Det kan f.eks være rusede eller berusede personer, som vi absolutt ikke ønsker inn i lokalet.
  Det er vaktene sitt ansvar å sørge for at døra holdes låst, men vi trenger litt hjelp fra deg som deltager:
  Skal du ut på denne tiden, gi beskjed til en vakt før du går, slik at vi får låst ytterdøra etter deg.
  Det vil stå oppført ett nummer på døren så ring og si hvem du er, så låser vi deg inn 😉
  Derfor: Husk å ta med deg mobilen din hvis du skal ut av huset på nattestid

 • Reglene er sist oppdatert den 19.januar 2018